Home
Welkom
Info
Agenda
Competitie
Toernooien
Training
Foto's
Vragen
Senioren
Reglementen
Contact
Sponsors
Links

Laatste Nieuws
EXTRA
Formulieren
Naar de Jeugdsite

Foto's

fotograafWil je dat ook jouw foto's hier te zien zijn?

Menigeen heeft een of meerdere foto's van activiteiten op ons park. Wil je graag voor iedereen zichtbaar maken stuur ze dan (digitaal of gewoon) naar het secretariaat.


POETSIE en vuil is FOETSIE

Op zaterdag 5 augustus j.l. hebben enkele leden onder aanvoering van Jan Bol enige schoonmaakactiviteiten gepleegd. Ze vonden dat het park wel een update kon gebruiken!Aangezien het weer niet bepaald meewerkte om alle voorgenomen taken uit te voeren en bovendien het aantal aanmeldingen van medestanders ook bescheiden was, heeft de werkploeg zich beperkt tot de ruimte onder de overkapping en grote delen van het terras. Ook het meubilair is onder handen genomen. Men kan nu ook met "zondagse" kleding plaatsnemen. Het zag er na een kleine 6-7 uur weer zeer netjes uit! Ook de schoonmaakster en de secretaris waren aanwezig, zodat ook voor de vrouwelijke noot was gezorgd. Halverwege de werkdag werd een korte pauze ingelast teneinde de inwendige mens te versterken door middel van een heerlijk broodje.

Een compliment aan Jan en zijn medestrijders voor deze uitgevoerde cleaning!

Er zijn harde werkers en harde werkers.

Er zijn kleine eters en grote eters.

Hoffotograaf Jan heeft de oplossing om ook op de foto te komen.... SELFIE !!

(dat lukte net zoals te zien, naast alle "echte" werk!)

KIJK VOOR BEELDEN OP PAGINA EXTRA