Home
Welkom
Info
Agenda
Competitie
Toernooien
Training
Foto's
Vragen
Senioren
Reglementen
Contact
Sponsors
Links

Laatste Nieuws
EXTRA
Formulieren
Naar de Jeugdsite

Reglementen

* baanreglement

* indelen

* keuken-regels

 

baanreglement

 • 1. De banen in het tennispark zijn tijdens het seizoen dagelijks beschikbaar van 9.00 tot 23.00 uur

 • 2. Men dient in het tennispark met gepaste kleding te verschijnen; de banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.

 • 3. Er zijn dagen en tijden dat de banen alleen beschikbaar zijn voor deelnemers aan trainingen, toernooien, competities en dergelijke; dit wordt zoveel als mogelijk op het afhangbord aangegeven of dit ziet men in het jaaroverzicht.
  Verder zijn er tijden vastgesteld dat banen beschikbaar zijn voor het spelen onder het indelingsysteem; voor het overige kan men spelen volgens het afhangsysteem.
  Bij het afhangsysteem reserveert men een baan door zijn geldige speelpas op het afhangbord te hangen bij de betreffende baan en de te reserveren tijd. Het afhangen is alleen mogelijk indien de spelers aanwezig zijn en blijven totdat het gereserveerde tijdstip. Tijdens het spelen mag men de speelpasjes niet naar een andere speelperiode (laten) doorschuiven.
  Er kan worden gespeeld in perioden van 45 minuten.

 • 4. Na het beëindigen van een speelperiode is men verplicht om de baan op een correcte wijze te vegen en zonodig te sproeien. De sleepnetten dienen na gebruik te worden opgehangen.

 • 5. Bij onvoldoende belangstelling wordt de baanverlichting na 22.00 uur niet meer ontstoken. Bovendien geldt voor de banen met verlichting dat baan 1 en 2 steeds volledig bezet dienen te zijn alvorens de verlichting op baan 3 en 4 wordt ontstoken. Om energiekosten te besparen dient men op te schuiven zodat steeds 2 banen naast elkaar bezet en verlicht zijn.

 • 6. Bij reparaties c.q. onderhoudswerkzaamheden aan de banen zijn de spelers verplicht de baan c.q. banen direct vrij te maken als hierom wordt gevraagd.

 • 7. Introductie is alleen toegestaan indien er geen wachtende leden zijn en men zelf met de introducé speelt. De kosten bedragen € 4,00 per persoon en per keer; introductiekaarten kan men in het clublokaal verkrijgen en worden op naam en datum uitgeschreven. Indien het clublokaal gesloten is dient men de introductiekaart vooraf tijdens openstelling van het clublokaal te kopen. Een introducé mag maximaal 3 keer per seizoen spelen.

 • 8. Bij drukte (wanneer er wachtende zijn) mag er alleen gedubbeld worden.

 • 9. Junioren en senioren hebben dezelfde rechten.

 • 10. Baan 5 en 6 zijn de lesbanen voor junioren en senioren. ’s Avonds is baan 5 een lesbaan.

  Het bestuur doet een beroep op de leden om zich flexibel op te stellen.

naar_begin_van_pagina

 

INFORMATIE OVER HET INDELINGSYSTEEM

1.Er wordt (indien er geen bijzondere evenementen zijn) ingedeeld:

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

dinsdag en donderdag van 19.30 tot 22.00 uur

EN OP ZONDAG van 9.00 tot 12.00 uur

2. Indelen houdt in dat leden zonder af te spreken naar de baan kunnen komen.

3. Er is voor de avonden geen onderscheid meer tussen mix, dames en heren avond. Het is aan de indeler om te beslissen over de samenstelling van de partij.

4. Voor indeling zijn in beginsel baan 1 t/m 6 beschikbaar voor de morgen
en 1 t/m 4 voor de avond. Tennisballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. De speeltijden bedragen 45 minuten.

5. Hij of zij die wil tennissen onder het indelingsysteem geeft zijn geldige speelpas af en vult zijn of haar naam in op de indelingslijst.

6. Degene die de indeling op zich neemt (de indeler) stelt per baan vast, welke personen daar in de komende speeltijd spelen. De volgende speeltijd wordt er opnieuw ingedeeld.

7. Het aanvaarden van de indeling, wat sportiviteit, soepelheid en begrip voor elkaar, kan bijdragen aan een prettige sfeer.

8. Wendt u bij vragen over de indeling rechtstreeks tot de indeler.

9. Zodra een speler ten minste één speeltijd heeft gespeeld is tijdstip van aankomst voor de volgende te spelen partijen niet meer van belang. (latere aankomst geeft geen recht op minder of veelvuldige indeling)

10. Degene die bij indeling nog geen volledige speeltijd gespeeld heeft, wordt geacht nog niet te hebben gespeeld.

11. Zodra een speler, vooraf aan een nieuwe speelperiode, besloten heeft niet meer te spelen, dient deze zich bij de indeler af te melden, zijn/haar naam op de indelingslijst door te strepen en zijn speelpas weer in ontvangst neemt.

coördinator indeling: Tom Schure tel.: 045-5713486

naar_begin_van_pagina

 

AFSPRAKEN IN DE KEUKEN

In ieders belang, maar ook voor de andere leden is een goede HYGIÉNISCHE verzorging van onze keuken en bar heel belangrijk.
Samen kunnen we hiervoor zorgen.

Daarom graag enkele afspraken:

 
Kopjes en schoteltjes:

 1. gebruikte kopjes, schoteltjes en lepeltjes s.v.p. in de vaatwasser
 2. is de vaatwasser vol, deze s.v.p. aanzetten
 3. is de vaatwasser klaar, deze s.v.p. leegruimen
 4. zet s.v.p. nieuwe kopjes,schoteltjes,lepeltjes,suiker en melk klaar
 5. bij grote vraag koffie maken met koffieapparaat, anders senseo gebruiken

 

 

Keuken:

 1. laat de keuken s.v.p. schoon achter
 2. veeg eventueel even over het aanrecht
 3. indien nodig de vloer schoonhouden

FRITUREN:

De volgende tijden bij het frituren s.v.p. aanhouden. Gebruik het kookwekkertje !

 

Bevroren

Ontdooid

Fricandel

4-5 minuten

3 minuten

Kroket

5-6 minuten

4- 5 minuten

Bamischijf

5- 6 minuten

3- 4 minuten

 

 

BAR:

 1. was gebruikte glazen e.d. af
 2. veeg ook even over de bar s.v.p.
 3. maak de asbakken eventueel leeg
 4. zet stoelen weer op zijn juiste plaats
 5. houd de vloer naar redelijkheid schoon

 

B E D A N K T

naar_begin_van_pagina